FORSIS
ANA SAYFA | İLETİŞİM | ENGLISH | FACEBOOK
SİVAS'IN DALGALANAN YÜZÜ - ARKİTERA
15.12.2010

         SİVAS’IN DALGANAN YÜZÜ

Türkiye'nin birçok ilinde havaalanı projeleri gerçekleştiren Yakup Hazan Mimarlık Ofisi'nin en son tasarımı olan Sivas Havaalanı İç ve Dış Hatlar Terminali 5 Aralık'ta açıldı. Havaalanı 7.380 m2'lik bir alanda 11.726 m2 terminal binası toplam inşaat alanı ile tasarlandı.
Proje ile bölge terminal binalarına dış hat terminal binalarının da ilave edilmesiyle bölgelerin yurt dışı ile direk bağlantıları sağlanması amaçlanıyor.
Şehre giriş kapısı olarak görülen terminal binasında kullanıcının da isteğiyle yörenin özelliklerini (Selçuklu) yansıtan bir çalışma yapılmasıyla tasarıma başlanmış. Şehir merkezindeki Selçuklu eserlerinin günümüze kadar varlığını sürdürmüş olmaları ve restore edilerek kullanılıyor olmalarından istinaden Sivas şehri için tasarlanan terminal binası, çağdaş bir yorumla ele alınmış ve tasarım kriterleri oluşturulmuş.
Projenin tasarım kriterleri mimari açıklama raporunda şu şekilde tanımlanıyor:
1) Selçuklu mimarisini gerçekleştiren akıl, keşfedilerek tasarıma dahil edilmiş. Taş ve tuğla işçiliğinin önemli olduğu bu dönemde cephelerdeki motiflere, rölyeflere, süslemelere yansıyan geometri ve tekrarlardan oluşan yüzeylerdeki ortak akıl, Sivas Havaalanı İç ve Dış Hatlar Terminal Binası'nda kullanılmış.
2) Son zamanlarda sıkça Selçuklu mimarisi diye tekrar edilen biçimler reddedilmiş. Selçuklu'ya verilen değer, biçimlerin tekrarı yerine Selçuklu anlayışının yorumlanarak, çağdaş biçim ve yapım tekniklerinde aranmış.
3) Selçuklu mimarisinde cephelerde kullanılan tuğla ve taş işçiliğine ait geometrik düzen Cumhuriyetin çağdaş yorumuyla cephelere yansıtılmış. Yatay, düşey ve diyagonal hatlardan oluşan cephe düzeni içinde çeşitli motiflerin ve açıklıkların oluşması tasarlanmış. Cephe malzemesi olarak paslanmaz çelik derzli yöresel taş kullanılmış.
4) İç ve dış hat terminal binası çelik çatı sistemiyle gerçekleştirilen, birbirine açılı birleşen, uçma etkisi yaratan iki kanat örtü altında tasarlanmış. Kanat örtüyü taşıyan çelik kolon kaideleri ve başlıkları döküm olarak gerçekleştirilmiş.
5) Yöredeki tarihi eserlerde kullanılan yöresel Sivas doğal taşları, iç ve dış hat terminal binasının cephelerinde ve döşemelerinde kullanılarak tarih içinde malzeme sürekliliği sağlanmış.
6) Yörenin tarihi eserlerini ve özelliklerini yansıtan kültür havuzu, terminal binasının önünde tasarlanmış. Bu kültür havuzu olarak adlandırdığımız açık alanda yöreye ait her türlü değerin yorumu ve tekrarı mümkün olacak. Bu yapılaşma diğer disiplinlerdeki sanatçılarla birlikte gerçekleştirilecek.